Thiết bị mã hóa vòng quay
Code Nhà sản xuất Mô tả ngắn
958HP Encoder Fema, Đại lý Fema Viet Nam
FEMA 958HP Encoder Fema, Đại lý Fema Viet...
Thiết bị mã hóa vòng quay
Lenord + Bauer Vietnam Wear and maintenance-free
I/0Q80EXS5-50-824-B-K-VM-R-01 Encoder Fema, Đại lý Fema Viet Nam
FEMA ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: Nguồn cấp:...
R36 Bộ Phân giải LTN, Đại lý LTN Viet Nam
LTN SERVOTECHNIK GMBH R36 Bộ Phân giải LTN, Đại lý LTN Viet...
RE-15-3-D04 Bộ Phân giải LTN, Đại lý LTN Viet Nam
LTN SERVOTECHNIK GMBH ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: Điện cực: 3 Tỷ...
RE-21-1-A01 Bộ Phân giải LTN, Đại lý LTN Viet Nam
LTN SERVOTECHNIK GMBH RE-21-1-A01 Bộ Phân giải LTN, Đại lý LTN...