Tin tức

Bộ chuyển đổi tổng hợp MU125 của GHM MESSTECHNIK là dòng tổng hợp các thiết bị giá lắp
Công ty Teledyne Technologies, trực thuộc Teledyne DALSA là công ty đi đầu trong công nghệ thị giác máy (Machine Vision), sẽ giới thiệu máy ảnh phóng xạ Calibir sóng dài hồng ngoại (LWIR) của mình cùng nhiều loại máy ảnh đa dòng CMOS màu Piranha XL và sẽ cung cấp bản giới thiệu sơ liệu của bộ đoạt khung PX8 mới: Xtium-CXPtại Triển lãm Kỹ thuật Quốc tế về Công nghệ hình ảnh và thiết bị (ITE Nhật Bản năm 2016). Chương trình diễn ra ngày 07-ngày 09 tháng 12 tại Pacifico Yokohama tại Yokohama, Nhật Bản.
06 Tháng Mười 2016
Hengstler giới thiệu ACURO AX73, một bộ mã hóa quang học.
METEK Meteorologische Messtechnik GmbH - METEK Vietnam Cung cấp thiết bị hãng METEK tại Vietnam Metek offers a wide range of reliable high quality sonic anemometers, in-situ sensors and remote sensing profilers to measure accurately relevant meteorological variables such as wind, temperature, precipitation and turbulence parameters or clouds.
Lorenz Messtechnik | Lorenz Messtechnik Vietnam - Cung cấp thiết bị của hãng Lorenz Messtechnik tại Việt Nam. About Lorenz Messtechnik Since the foundation of the company in 1985, a continuous growth is to be noted. Within shortest time, the company developed to a leading provider of sensors and system solutions for the measurement of force and torque. By the continuous expansion of the product range, a great selection of cor­re­sponding measuring amplifiers, display and evaluation devices can be of­fered. Custom-built solutions for the most different measurement tasks are available next to the great standard program. For the completion of the delivery program, testing facilities for develop­ment, manufacturing and quality assurance are designed and produced as perfect solutions according to customers preferences.
28 Tháng Chín 2016
EMS Dr. Thomas Wünsche Vietnam - đại lý cung cấp thiết bị EMS Dr. Thomas Wünsche tại Vietnam.
28 Tháng Chín 2016
MANU ELECTRONICS VIETNAM | MANU FOLOW VIETNAM Đại lý cung cấp thiết bị MANU ELECTRONICS tại Việt Nam.
28 Tháng Chín 2016
SensoPart Industriesensorik GmbH - SensoPart Vietnam Đại lý cung cấp thiết bị hãng SensoPart Industriesensorik GmbH tại Việt Nam
28 Tháng Chín 2016
MECON GmbH - MECON Vietnam | Đại diện hãng MECON GmbH tại Vietnam. Mecon GmbH Röntgenstr. 105 D-50169 Kerpen GERMANY Tel. +49 2237 600 06 - 0 Fax. +49 2237 600 06 - 40
28 Tháng Chín 2016
VSE Volumentechnik Vietnam - Đại diện hãng VSE Volumentechnik Tại Việt Nam.