Động cơ khí
Code Nhà sản xuất Mô tả ngắn
ABB M3BP 355SMB 4 IMB3 / IM1001 | ABB Việt Nam
ABB Motor Type: 3GBP 352...
LZB 46RL A0012-11 | 8411 0471 40
Atlascopco LZB 46RL A0012-11: Product descriptive...
LZB 46RL A0020-11 | 8411 0471 32
Atlascopco LZB 46RL A0020-11: Product descriptive...
LZB 46RL A0030-11 | 8411 0471 24
Atlascopco LZB 46RL A0030-11: Product descriptive...
LZB 46RL A005-11 | 8411 0471 16
Atlascopco LZB 46RL A005-11: Product descriptive...
LZB 46RL A010-11 | 8411 0471 08
Atlascopco LZB 46RL A010-11: Product descriptive...
LZB 46RL A015-11 | 8411 0470 82
Atlascopco LZB 46RL A015-11: Product descriptive...
LZB 46RL AR0010-11 | 8411 0472 07
Atlascopco LZB 46RL AR0010-11: Product descriptive...
LZB 46RL AR0015-11 | 8411 0471 99
Atlascopco LZB 46RL AR0015-11: Product descriptive...
LZB 46RL AR0025-11 | 8411 0471 81
Atlascopco LZB 46RL AR0025-11: Product descriptive...
LZB 46RL AR004-11 | 8411 0471 73
Atlascopco LZB 46RL AR004-11: Product descriptive...
LZB 46RL AR007-11 | 8411 0471 65
Bramco Electronics LZB 46RL AR007-11: Product descriptive...
LZB 46RL AR010-11 | 8411 0471 57
Atlascopco LZB 46RL AR010-11: Product descriptive...
M3BP 355SMB 4 | ABB Vietnam
ABB M3BP 355SMB 4 Motor 300kW 380VD 4P...
M3JP 225SMC 4 | ABB Vietnam
ABB Motor 45kw, 440V, 60Hz, 4 Poles, B3,...
Motor 611226 L16 004 | LS100L | LEROY SOMER | CE8L motor
VF130A100P90B5VE | Gear box | BONFIFLIOLI
Y3HE2-90L2B5Z-DK - MOLL MOTOR VIETNAM
MOLL MOTOR
YB3-160M-4 | Motor EX
Yb3-160m-4 Energy-Efficient...
YE2-132S-4 | Motor
Ye2-132s-4 -5.5kw , Ye2 Series Cast...
YE2-250M-4 | Motor
Động cơ thông thường Thượng Hải Dedong...
Y2HE-200LB2 - MOLL MOTOR VIETNAM
MOLL MOTOR Motor 37kW/2960U/B3...